Kära kollegor!

 

Vi vill härmed välkomna er alla till Medicinteknikdagarna som Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) arrangerar för artonde året, denna gång med Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten som lokala värdar. Efter två år där konferensen arrangerats i digitalt format ser vi nu fram emot att träffas igen för att lyssna till inspirerande plenarföreläsningar, ta del av nya medicintekniska lösningar som skapar nytta i vården, aktuell forskning på området, leverantörspresentationer, och mycket mer.

 

Ett tema för årets konferens är vård på distans och den omställning som har påbörjats kring god och nära vård för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Även patientperspektivet och personcentrerad vård kommer belysas under konferensen. Dessutom kommer MTFs nyinrättade vetenskapliga råd bestående av flera yngre framstående svenska medicintekniska forskare lyfta fram internationella trender.

 

Genom att samla branschens olika aktörer - den medicintekniska ingenjörskåren, forskare, företag, experter, myndigheter, patientföreträdare, samt representanter för hälso- och sjukvården - är ambitionen att Medicinteknikdagarna 2022 skall stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, samverkan och fortsatt utveckling av medicintekniken i Sverige.

 

Mycket varmt välkomna till Luleå i oktober 2022!

 

Fredrik Nikolajeff                                                                                                                          

Ordförande MTF                                                                                                               

Ordförande Organisationskommittén

Maria Asplund

Ordförande Programkommittén