Deltagarvillkor 

 

Avbokning Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Resia. Om avbokning görs senast den 22 augusti kommer en avbokningsavgift på 500 kr exkl. moms att debiteras. Om du redan betalat din faktura återbetalas den fakturerade avgiften förutom ett avdrag på 500 kr exkl. moms. Vid avbokning efter den 22 augusti sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Om du inte kan delta i Medicinteknikdagarna 2022 p.g.a. arbetsgivares eller myndigheters beslut, t.ex. reseförbud eller covid-pass, gäller avbokningsreglerna enligt ovan.

Medicinteknikdagarna 2022 kan komma att tillämpa covid-pass och andra regler som medger största möjliga deltagarantal. Medicinteknikdagarna förbehåller sig också rätten att på andra sätt anpassa genomförandet efter rekommendationer från myndigheter eller anläggning och följa andra regler för att minska smittspridning.

Om Medicinteknikdagarna 2022 p.g.a. myndigheters restriktioner eller Medicinteknikdagarna bedömning av förutsättningarna för mötet måste ställas om och bli digital, gäller din anmälan till de digitala Medicinteknikdagarna 2022, med oförändrad deltagaravgift. Medicinteknikdagarna kommer då via Resia Kongress att försöka göra en delåterbetalning av deltagaravgiften, om det är möjligt givet upplupna kostnader.

Byte av deltagare Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 250 kr ex moms. Vi ber dig att kontakta Resia om detta blir aktuellt, och ange då namn på nya personen, kontaktuppgifter samt ev. kostinformation

Avbokning logi För avbokning av hotellbokning på Best Western Savoy: fram till och med den 1 juli 2022 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 250 kr ex moms. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras.

För avbokning av hotellbokning på övriga hotell: fram till och med den 2 augusti återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 250 kr för varje avbokning. Vid avbokning/ändring av bokning därefter kan ingen återbetalning göras. Alla ändringar måste göra skriftligt till medicinteknikdagarna@resia.se

Inställt möte eller framflyttat möte p.g.a. omständigheter utanför organisationskommitténs eller Resias kontroll - logibokning
Om mötet ställs in helt eller måste flyttas fram till nytt datum gäller ovan avbokningsvillkor. Undantag kan göras om hotellen går med på delvis eller full återbetalning.  I detta fall återbetalas till deltagaren den del av inbetald logikostnad som hotellet betalar åter, förutom en administrationskostnad på 250 kr ex moms.

Betalning Konferensavgift faktureras till angiven fakturaadress eller betalas med betal-/kreditkort. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift på 64 kr ex moms. Vid fakturering skall organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens anges. Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor är även GLN-nummer obligatoriskt. Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver. 

Ändringsavgifter gällande konferensanmälan och fakturor Vid felaktigt angiven fakturaadress, val av distributionssätt och/eller fel eller utebliven referens debiteras en avgift på 400 kr ex moms. Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen resp. räntelagen.

Kostinformation Önskemål om specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att Medicinteknikdagarna ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses specialkost av medicinska skäl t ex glutenintolerans, laktosintolerans eller allergier mot vissa livsmedel (komjölksprotein, ägg, fisk, soja etc). Specialkost av icke medicinska skäl beaktas ej (ex dieter som LCHF).

Inställt möte eller framflyttat möte p.g.a. omständigheter utanför MTFs och Resias kontroll 
Om Medicinteknikdagarna 2022 p.g.a. myndigheters restriktioner eller Medicinteknikdagarna bedömning av förutsättningarna för mötet måste ställas om och bli digital, gäller din anmälan till de digitala Medicinteknikdagarna 2022, med oförändrad deltagaravgift. Medicinteknikdagarna kommer då via Resia Kongress att försöka göra en delåterbetalning av deltagaravgiften, om det är möjligt givet upplupna kostnader.

Kontakt:

Resia Kongress
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 09.00 - 12.00)
E-post: 
medicinteknikdagarna@resia.se