Abstracts

Du skickar in ditt abstract via länken:

Skicka in ditt abstract här

Deadline för att skicka in ditt abstract är 17 maj.

Författare med godkänt abstract måste anmäla sig senast den 22 augusti.
 

Instruktioner

  • Abstract skickas in genom länk till systemet ovan (länk finns tillgänglig från 28 februari)

  • Språket ska vara svenska eller engelska.

  • Presentationstexten ska innehålla max 300 ord.

  • Abstractets längd inklusive titel, författare, affiliering, samt max en bild ska rymmas på en A4-sida, använd knappen Förhandsgranska i systemet.

  • Det åligger författaren att skicka in en komplett och korrekt presentation.

  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

  • All korrespondens angående presentationen sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.
     

Kontakt/frågor angående abstracts
abstracts.mtd2022@appinconf.com