Program

 

TISDAG 4 OKTOBER 2022

10.00-14.00 Regulatoriska krav vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter, kurs som ges på plats i Regionhuset, Region Norrbotten (anmälan krävs)

 

10.00-17.00 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk IEC 60601-1, kurs som ges på plats i Regionhuset, Region Norrbotten (anmälan krävs)

 

18.00-21.00 Välkomstmingel med underhållning, Vetenskapens hus

 

ONSDAG 5 OKTOBER 2022

 

09.30-10.30 Öppnande och inledningsanföranden, Kulturens Hus

 

10.30-11.00 Kaffe och utställning

 

11.00-11.30 Posterpitchar

 

11.30-12.15 Plenarföreläsning

Vad krävs det att bli världsledande inom life science i en digital tidsålder?

Mathias Ekman, Director Digital Platforms and Ecosystems, Microsoft Corporation, World Wide Health and Life Science Group

 

Lunch bland utställarna

 

13.30-15.00 Parallella sessioner

Digital sjukvård (moderator: Maria Hägglund, Uppsala University)

The future of electronic health records: Do patients and healthcare professionals agree on what it looks like?

Anna Kharko, Uppsala universitet

 

Navigating among institutional logics in a health innovation ecosystem - how to align the supply and demand side of digital health innovations

Hélène Laurell, Högskolan i Halmstad

 

Challenges and solutions for digital health systems for remote and prehospital care

Hoor Jalo, Chalmers University of Technology

 

Assessing the audomni electronic mobility aid for blind and low-vision individuals using virtual reality and desire of use-questionnaire

Johan Isaksson-Daun, Lund University

 

Invited talk: European health data space

Laurent Saunier, Head of unit for Precision Health, VINNOVA

 

MT inom kardiologi (moderator: Matilda Larsson, KTH Royal Institute of Technology)

Synchronization between cardiac and locomotor rhythms during walking

Aurora Rosato, KTH Royal Institute of Technology

 

Clinical validation of a novel smartphone-based photoplethysmographic method for heart rhythm diagnostics and monitoring in the home environment

Jonatan Fernstad, Karolinska institutet, Huddinge sjukhus

 

Navigation in endovascular aneurysm repair (EVAR)

Reidar Brekken, SINTEF Digital, Norway

 

Enabling robust non-invasive right ventricular systolic pressure estimation using a novel doppler signal interpolation method

Seraina Dual, KTH Royal Institute of Technology

 

Tissue characterization with ultrasound - developments using center frequency shifts (CFS)

Tobias Erlöv, Lund University

 

Mikrocirkulatorisk funktion och kardiovaskulär risk

Hanna Jonasson, Linköpings universitet

 

Finansieringsstöd (moderator: Henrik Mindedal, Medtech West)

Medtech4Health och SWElife

Henrik Mindedal, Medtech West

 

VINNOVA

Sanna Edlund, VINNOVA

 

Almi och Almi Invest

Fredrik Landström, Kreditchef Almi Nord

 

Horisont Europa

TBD, VINNOVA

 

EIT Health

Zara Pons Vila, EIT Health Scandinavia

 

Riskkapital och affärsänglar

Mattias Eriksson, Partner Invest Norr

 

Paneldiskussion och Q&A med ovan presentatörer

 

15.00-15.30 Kaffe, utställning och posters

 

15.30-17.00 Parallella sessioner

Vård och omsorg på distans (moderator: Andreas Lundqvist, Glesbygdsmedicinskt centrum Västerbotten)

Digital ultraljudssensor (DUS)

Karin Strigård, Umeå universitet

 

Embedded sensor system for health - experiences from over nine years research in collaboration with industry and healthcare

Maria Lindén, Mälardalens universitet

 

Mobil gånghastighetsmätning i hemmet

Fredrik Öhberg, Region Västerbotten

 

Towards continuous in-home health monitoring using radar

Xuezhi Zeng, Chalmers University of Technology

 

Invited talk: Integrerad vård och omsorg på distans - en nordisk utblick

Niclas Forsling, Glesbygdsmedicinskt centrum Västerbotten, samt Bengt Andersson, Nordens välfärdscenter

 

MT inom neurovetenskap (moderator: Anders Eklund, Umeå universitet)

Microwave detection of the shunt malfunction in hydrocephalus children

Seyed Pishnamaz, Chalmers University of Technology

 

Long-term recordings of cerebral microcirculation during neurointensive care

Stina Mauritzon, Linköping University

 

Nytt bärbart system för mätning av steghöjd och stegbredd i klinik

Tomas Bäcklund, Norrlands universitetssjukhus

 

Motion compensated contrast-free brain microvascular imaging in the awake rabbit pup using ultrahigh frequency ultrasound imaging

Magnus Cinthio, Lund University

 

A hand-held Raman probe for guidance in neurosurgery: a pre-study on the impact of preprocessing on fresh tissue samples

Joel Wahl, Luleå University of Technology

 

Invited talk: Deep brain stimulation - emerging tools for clinical support

Karin Wårdell, Linköping University

 

Medical device regulation (moderator: Björn-Erik Erlandsson, KTH Royal Institute of Technology)

Invited talk: Introduction to the European Medical Device Regulation (MDR)

Sandra Liede, Senior Legal Specialist, Healthtech Finland

 

Invited talk: Medicinteknisk regelefterlevnad - i en digital era

Ulf Petrusson, Göteborgs universitet

 

Paneldiskussion och Q&A med ovan presentatörer

 

17.15-18.30 MTFs årsmöte 2022

 

19.00-22.00 Bankett (Elite stadshotellet)

 

TORSDAG 6 OKTOBER 2022

 

08.00-09.00 Parallella sessioner

Patient's Den (moderator: Jenny Christensson, Impatient)

Sandra Hansson, patientföreträdare

Jennifer Caramadou, patientföreträdare

Panos Tufexis, patientföreträdare

 

Paneldiskussion och Q&A med ovan presentatörer

 

Kompetensförsörjning och utbildning (moderator: Heikki Teirö, Karolinska institutet)

Learning by doing - en labblåda för att väcka elevers intresse för medicinteknik

Mattias Derneborg, Region Västmanland

 

Jacobssons Medicin och Teknik - vara eller inte vara? Diskussion kring eventuell revidering av boken och resultat från enkätundersökning.

Olof Lindahl, Region Västerbotten

Ingalill Karlsson, Akademiska sjukhuset

Heikki Teirö, Karolinska institutet

Philip de Geer, Region Stockholm

Kaj Lindecrantz, MTF

 

MT inom oftalmologi (moderator: Maziar Gharaei, Medicolle)

Mathematical modelling of optic nerve subarachnoid space dynamics

Karen-Helene Støverud, SINTEF Digital, Norway

 

09.00-10.30 Parallella sessioner

Utmaningar med ny teknik i vården (moderator: Per Augustsson, Lund University)

Malin Hollmark, Swedish Medtech

Sofia Wagrell, Uppsala University

Björn-Erik Erlandsson, KTH Royal Institute of Technology

 

Paneldiskussion och Q&A kring utmaningar med implementering av nya medicintekniska innovationer inom vård och omsorg

 

Bild och funktion (moderator: Håkan Gustafsson, Linköping University)

Assessing cerebral arterial stiffness using 4D flow MRI

Cecilia Björnfot, Umeå University

 

Classification of pediatric brain tumors based on MR-images deep learning

Tamara Bianchessi, Linköping University

 

Hälsoappar

Björn-Erik Erlandsson, KTH Royal Institute of Technology

 

Invited talk: Framtidens ändrade kravbild för morgondagens medicintekniska ingenjörer

Tomas Bjerner och Håkan Gustafsson, Linköping University

 

Patientcentrerad diagnostik (moderator: Niclas Roxhed, KTH Royal Institute of Technology)

A point-of-care sample preparation device for ROSE of FNA

Filipe Marques, KTH Royal Institute of Technology

 

Non-invasive optical detection and investigation of blood related diseases

Kerstin Ramser, Luleå University of Technology

 

Assessing biomechanics of the eye using non-invasive ocular blood flow measurements

Per Hallberg, Umeå University

 

Fluorescence tagged salivary exosomes as a nano tool in early diagnosis of Parkinson's disease

Vaibhav Sharma, Luleå University of Technology

 

10.30-11.00 Kaffe, utställning och posters

 

11.00-12.30 Parallella sessioner

Bioelektronisk medicin (moderator: Peder Olofsson, Karolinska institutet)

Observing mechanical activity induced by spinal motor neurons in human biceps brachii in vivo - functional neuromuscular imaging using ultrasound

Robin Rohlén, Lund University

 

Shielding apparatus for reduction of ABR artifact when using the B250 transducer

Karl-Johan Fredén Jansson, Chalmers University of Technology

 

Towards combined electrophysiology and calcium imaging in freely moving mice

Elisabeth Otte, IMTEK, University of Freiburg

 

Mapping electrotaxis in cancer

Oliya Abdullaeva, Luleå University of Technology

 

3D-printing i vården (moderator: Cecilia Persson, Uppsala University)

Additive manufacturing of biodegradable magnesium alloys

Lisa Larsson, Uppsala University

 

Endovascular device for endothelial cell sampling

Mikael Sandell, KTH Royal Institute of Technology

 

Can 3D-printed poly(L-actic acid) be used as support structure for fully resorbable ceramic cranial implants? A preliminary study

Ana Grzeszczak, Uppsala University

 

Säkerhet, upphandling, regelverk och standarder (moderator: Björn-Erik Erlandsson, KTH Royal Institute of Technology)

Internationell standardisering

Joakim Falk, Svenska institutet för standarder (SIS)

 

Främjande av personcentrerad vård genom användande av standard

Alexandra Antoni, Svenska institutet för standarder (SIS)

 

Test i verklig miljö av digitala hälsotjänster är ett verktyg för innovation

Mari Banck, Region Värmland

 

Developing a tool for evidence generation for health technology assessment of medical devices: a Swedish system perspective

Adam Darwich, KTH Royal Institute of Technology

 

MT-säkerhetsnätverket och samverkan inom hälso- och sjukvård för ökad patientsäkerhet

Salvatore Capizzello, Region Norrbotten

 

AI and medical devices - general guidance principles for SMEs and other manufacturers

Soziar Bamyr Hanssen, KTH Royal Institute of Technology

 

Lunch bland utställarna

 

13.30-14.00 Prisutdelning Erna Ebelings pris

 

14.00-14.45 Plenarföreläsning

Designing materials for therapeutics and ultrasensitive biosensing

Molly M. Stevens, Professor of Biomedical Materials and Regenerative Medicine, Imperial College

 

14.45-15.30 Utdelning av MTFs priser: framstående insatser i sjukvården, bästa presentation, bästa poster, mm

 

15.30 Kaffe grab&go, avslutning