Postrar

P1.Objektiv bildbaserad diagnostik av ligamentskador i knän

Alice Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola

 

P4. Computing the peripheral cerebrovascular resistance in patients with symptomatic carotid stenosis by CFD and 4D flow MRI

Anders Eklund, Umeå University

 

P5. Control of the foreign body response by neural signals

April Caravaca, Karolinska Institutet

 

P6. The feasibility of using center frequency spectrum in photoacoustic imaging for tissue characterization

Azin Khodaverdi, Lund University

 

P7. Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography

Ebba Bergström, Mälardalens universitet

 

P8. Real-time indication of tissue characteristics in frameless brain tumor biopsies

Elisabeth Klint, Linköping University

 

P9. Decreasing the dissolution rate of silicon nitride coatings for spinal implants by the addition of Fe and C

Estefanía Echeverri, Uppsala University

 

P10. Local electrochemical generation of hydroxyl radicals for targeting cancer cells

Eva Miglbauer, Linköping University

 

P11. A loop-shaped brush for 22G EUS-FNA of pancreatic adenocarcinoma: A pre-clinical assessment

Filipe Marques, KTH Royal Institute of Technology

 

P12. Understödd öron- och hörselhälsa med hjälp av en ny eHälsolösning - eHEar

Fredrik Öhberg, Region Västerbotten

 

P13. Hyperkapnisk gasstimulering i ventilator: Första steg mot cerebrovaskulär reaktivitetsmätningar av ventilerade patienter

Gustav Magnusson, Linköping University

 

P14.Analysis of multispectral snapshot images using ANNs trained on in vivo data for estimation of blood oxygenation in skin microcirculation

Maria Ewerlöf, Linköping University

 

P15. Fluid-structure interaction model of a human upper vocal tract using large eddy simulations

Marco Laudato, KTH Royal Institute of Technology

 

P16. Acute support assessment and prioritizing (ASAP) autumn leaves: Automatic fall detection system optimizes the fall injury process for the elderly

Mattias Seth, Chalmers tekniska högskola

 

P17. Virtuell laboration för undervisning av elektrisk säkerhet inom medicinteknik

Neda Haj-Hosseini, Linköping University

P18. Medtech Innovation Guide: En empirisk modell för att stödja medicinteknisk innovation

Per Hallberg, Region Västerbotten

P19. Ny venkammare för bloddialysslangar reducerar mikrobubblor av luft bättre

Per Jonsson, Umeå universitet

P20. Mikrobubblor fastnar som embolier i lungor, hjärna och hjärta hos patienter med hemodialys eller behandlad ALS

Per Jonsson, Umeå universitet

P21. Hörbarhet från benledningshörapparater och långtidsuppföljning av BCI

Sabine Reinfeldt, Chalmers Tekniska Högskola

 

P22. Effect of simulated wear on cleanability and aestethic preception of smooth and micro-patterned polymeric surfaces of hygienic and medical products

Sarunas Petronis, RISE Research Institutes of Sweden

 

P23. Circularity in healthcare: A promising entrepreneurial future for changemakers

Teresa Belkow, Luleå Tekniska Universitet

 

P24. Increased displacement in magnetomotive ultrasound imaging by adding a homogeneous magnetic field

Tomas Jansson, Lund University

 

P25. Mätare av anläggningskraft för ultraljudsprob

Urban Edström, Norrland universitetssjukhus