Studiebesök

Tisdag 1 oktober har du möjlighet att delta i ett av fyra studiebesök:


1. Flygmedicinska undersökningssektionen vid Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Linköping

Studiebesök vid Flygmedicinska undersökningssektionen vid Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Linköping. Är du intresserad av extremfysiologi? Vid FöMedC finns en humancentrifug där fysiologin hos stridspiloter kan studeras under realistiska g-belastningar. 


Plats:   Vi åker buss till och från anläggningen och samlas vid ingången till Konsert och Kongress, 15:00.

Tid:      Besöket varar 15:00 till ca 17:30.

Antal:  20 pers

Du måste ha svenskt medborgarskap och ha med dig giltig legitimation. Du måste även skicka in ditt personnnummer till Resia Kongress senast den 23/9.


 

Anmälan till studiebesöken gör du i samband med anmälan till Medicinteknikdagarna.