MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

Kontakt

Annette Lövefors Daun, Ordförande Organisationskommittén
E-post: annette.lovefors.daun@vgregion.se

Henrik Mindedal,  Ordförande Programkommittén
E-post: henrik.mindedal@chalmersindustriteknik.se

Konferenssekretariat
För frågor kring anmälan, boende och resa, vänligen kontakta:
Reed & Mackay (F.d. Resia Kongress )
E-post: medicinteknikdagarna@reedmackay.com
Telefon: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag – torsdag kl. 09.00 – 12.00)

Utställning
För frågor kring utställningen vänligen kontakta:
Johan Lindbladh
E-post: johan@kongress.se
Telefon: 0733 35 14 24

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Annette Lövefors Daun
Ordförande organisationskommittén
E-post: annette.lovefors.daun@vgregion.se

Henrik Mindedal
Ordförande programkommittén
E-post: henrik.mindedal@chalmersindustriteknik.se
 
Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay (Resia Kongress har bytt namn till Reed & Mackay)
E-post: medicinteknikdagarna@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00)
 
Abstractsupport
Invajo: abstracts+mtd2024@invajo.com