Välkommen till Stockholm 10–12 oktober 2023

Välkommen till Stockholm 10–12 oktober 2023

Välkommen till Stockholm 10–12 oktober 2023

Medicinteknikdagarna 2023

Medicinteknikdagarna (MTD) ska arrangeras 10-12 oktober, 2023 i Stockholm. Karolinska Universitetssjukhuset/Region Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan har fått äran att stå som värdar. MTD är en viktig mötesplats för medicinsk teknik som Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) arrangerar nu för 20:e gången.

Under MTD:s två inspirerande dagar erbjuds intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på tre områden som har hög aktualitet – AI-tillämpningar, innovation och digitala lösningar. Traditionsenligt presenteras också en industriell utställning! En annan viktig målsättning med MTD är att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt.

MTD samlar branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter och landets medicintekniska kluster för två gemensamma dagar.

Hälso- och sjukvården i Sverige måste kraftsamla för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med dig av ditt eget arbete samt inspireras och ta del av andras erfarenhet och utveckling!

Varmt välkommen!

Oral-B

Dagar kvar till konferensen

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Arrangeras av

 

lsvensk medicinteknisk förening

Konferenssekretariat

svensk medicinteknisk förening

E-post: medicinteknikdagarna@resia.se
Telefon: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Abstract support
Invajo: abstracts+mtd2023@appinconf.com