Program

 

Preliminär programöversikt

Tisdag 4 oktober

10.00-17.00 Kurser 

16.00 Registrering öppnar på Luleå Kulturhus 

18.00-21.00 Välkomstmottagning på Vetenskapens Hus 

Onsdag 5 oktober

09.30-10.15 Öppnande och inledning (MTF, Rektor, Region Norrbotten, Landshövding, Kommunalråd)

10.15-10.45 Guldsponsor

10.45-11.15 Kaffe

11.15-12.15 Plenarföreläsning #1

Lunch bland utställarna

13.30-15.00 Parallella sessioner: Digital sjukvård (Maria Hägglund), Medtech4Health (Jonas Sareld), MT inom kardiologi (Matilda Larsson)

15.00-15.30 Kaffe och posterutställning

15.30-17.00 Parallella sessioner: Vård på distans (Andreas Lundqvist), MT inom neurologi (Anders Eklund), Säkerhet/upphandling/regelverk (Björn-Erik Erlandsson)

17.15 - 18.30 MTFs årsmöte 2022

19.00 Konferensmiddag på Elite Stadshotellet

Torsdag 6 oktober

09.00-10.30 Parallella sessioner: Finansieringsstöd (Henrik Mindedal), Bild och funktion (Anders Persson), MTFs vetenskapliga råd (Per Augustsson)

10.30-11.00 Kaffe och postersession

11.00-12.30 Parallella sessioner: Point-of-care (Niclas Roxhed), Patient-specific implants (Cecilia Persson), Electroceuticals (Peder Olofsson)

Lunch bland utställarna

13.30-14.00 Prisutdelning Erna Ebelings pris

14.00-14.45 Plenarföreläsare #2

14.45-15.30 Utdelning MTFs priser bästa presentation, bästa poster, mm

15.30 Kaffe grab&go, avslutning