MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

Kommittéer

Organisationskommittén:

Annette Lövefors Daun (Ordförande), Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christofer Larsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Henrik Mindendal, Chalmers Industriteknik

Magnus Cinthio, MTFs kassör, Lunds universitet

Magnus Båth, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Natasha Adler Grønbech, Chalmers

Neda Haj-Hosseini, Linköpings universitet, MTFs MTD-ansvarig

Programkommittén:

Henrik Mindedal (Ordförande), Chalmers Industriteknik

Andreas Fhager, Chalmers & MTF vetenskapligråd

Annette Lövefors Daun, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Forsell Aronsson, Göteborgs universitet

Git Eliasson, LfMT & Södersjukhuset

Jessica Ylvén, Västra Götalandsregionen

Jonathan Converse, Chalmers Industriteknik

Lena Strömberg, Medtech4tech

Maria Asplund, Chalmers, MTFs vetenskaplig sekreterare 

Matilda Larsson, Kungliga Tekniska högskolan

Maria Tenje, Uppsala Univ. & MTF vetenskapligråd

Maria Wirenstedt, Region Blekinge & MTFs kursråd

Neda Haj-Hosseini, Linköpings universitet

Niklas Fridolf, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Augustsson, Lunds universitet & MTF vetenskapligråd

Petrus Laestadius, Swedish Medtech

Petter Falkman, Chalmers

Stefan Candefjord, Chalmers

 

 

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Annette Lövefors Daun
Ordförande organisationskommittén
E-post: annette.lovefors.daun@vgregion.se

Henrik Mindedal
Ordförande programkommittén
E-post: henrik.mindedal@chalmersindustriteknik.se
 
Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay (Resia Kongress har bytt namn till Reed & Mackay)
E-post: medicinteknikdagarna@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00)
 
Abstractsupport
Invajo: abstracts+mtd2024@invajo.com