Viktiga datum

Februari - abstractinlämning öppnar

Mars - anmälan öppnar

17 juni - deadline för abstractinlämning (förlängd deadline från 17 maj)

30 juni - besked om antaget abstract 

22 augusti - deadline för tidig deltagaravgift

22 augusti - deadline för anmälan till kurser